error messagebox
00:00

SuZ

SuZ is een vragenlijst die het zogenaamde sporters-persoonlijkheidsprofiel in kaart brengt. 
Het gaat hierbij om eigenschappen die relevant zijn voor succes van sporters.

De vragenlijst bestaat uit 76 stellingen zoals "Ik doe aan sport omdat ik er goed in ben".
Er zijn steeds vijf antwoordmogelijkheden: 1 = Helemaal oneens 2 = Oneens 3 = Neutraal 4 = Eens 5 = Helemaal eens.
De middenpositie (“neutraal”) gebruik je als je geen uitgesproken voor- of afkeur hebt of als je niet kunt kiezen.

Je moet alle vragen beantwoorden, maar er zijn geen goede of foute antwoorden: het gaat om jouw mening.

 

Leeftijd

Deze vragenlijst is bedoeld voor alle sporters vanaf een jaar of 12. In sommige gevallen worden er moeilijke woorden gebruikt. Bij sommige vragen moet je een inschatting maken van hoe je je in de toekomst zal gedragen. Bij veel vragen wordt uitgegaan van het vermogen om je eigen gedrag te kunnen beoordelen. Daarom gelden de volgende regels ten aanzien van de leeftijd.

  • 15 jaar en ouder: zelfstandig invullen, zo nodig af en toe een moeilijk woord opzoeken

  • 12 tot 15 jaar: zorg dat er een volwassene in de buurt is, die je kan helpen met het geven van het antwoord dat jou het beste omschrijft

  • 11 jaar of jonger: alleen invullen onder begeleiding van iemand die getraind is in psychodiagnostiek

 

Afnameduur

Gemiddeld kost de vragenlijst 20 minuten. Dat betekent dat sommige mensen er nog wat langer over doen. 

 

In één keer afmaken!

Zorg dat je de tijd hebt om de vragenlijst rustig in te vullen en in één keer af te maken. Als een vragenlijst niet helemaal is afgerond, worden de gegevens niet bewaard.

 

Klik op de groene pijl om te starten.